Ala Ianenco: “Asigurarea suportului umanitar este esențial pentru familiile ucrainene aflate în Moldova, doar așa contribuim la supraviețuirea lor imediată și la menținerea demnității umane într-o perioadă dificilă”

Ala Ianenco este reprezentanta Asociației Obștești ”Fiecare Contribuie pentru Schimbare” din Criuleni, care conduce cu pasiune și dedicare programul de suport pentru refugiați. În rolul său de manager și coordonator, Dna Ianenco, nu doar că supervizează echipele și gestionează resursele, dar și asigură implementarea eficientă a tuturor activităților planificate. Proiectul „Extension of SOS AUTISM social services for Ukrainian refugees”,este finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe prin intermediul Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova și implementat de Asociația Obștească „SOS Autism”. Proiectul este în desfășurare din decembrie 2023 și să finisează cu data de 30 iunie 2024, timp în care au reușit să extindă gama de servicii oferite, adaptându-se constant la nevoile beneficiarilor. Activitățile proiectului se desfășoară în diverse locații din or. Criuleni, incluzând centre de plasament temporar pentru refugiați din Criuleni, spații de suport specializate și locații partenere.

Care au fost principalele obiective ale proiectului pentru familiile ucrainene în Republica Moldova?

Unul dintre principalele obiective a fost asigurarea suportului umanitar esențial pentru familiile ucrainene, inclusiv pachete de alimente, produse de igienă, lenjerie de pat și alte necesități de bază. Acest suport a fost esențial pentru a asigura un nivel minim de confort și securitate pentru refugiați. Un alt obiectiv major a fost facilitarea integrării copiilor ucraineni în sistemul educațional moldovenesc. Acest lucru a implicat oferirea de programe after-school, cursuri de limba română și suport logopedic, pentru a asigura că copiii au acces la educație și se pot adapta la noul mediu. Un  accent deosebit pe incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, oferindu-le servicii specializate, cum ar fi terapie ocupațională, logopedie și suport psihopedagogic. Scopul a fost de a le asigura accesul egal la resurse și oportunități.

Am asigurat accesul refugiaților la servicii medicale și am facilitat găsirea de locuințe adecvate. Acest obiectiv a inclus organizarea de consultații medicale, oferirea de medicamente necesare și sprijinirea familiilor în procesul de căutare și obținere a unui adăpost sigur.

Prin aceste obiective, proiectul nostru a urmărit să ofere un sprijin cuprinzător și adaptat nevoilor specifice ale familiilor ucrainene refugiate, promovând în același timp incluziunea socială și integrarea lor în comunitatea moldovenească.

Cum ați reușit să extindeți gama de servicii pentru a sprijini incluziunea socială a copiilor ucraineni, în special a celor cu dizabilități?

Extinderea gamei de servicii pentru a sprijini incluziunea socială a copiilor ucraineni, în special a celor cu dizabilități, a fost realizată printr-un efort concertat și strategic, implicând mai multe etape și colaborări importante. Iată cum am reușit să atingem acest obiectiv. Primul pas a fost să efectuăm o evaluare detaliată a nevoilor specifice ale copiilor ucraineni, în special a celor cu dizabilități. Am colaborat cu actori comunitari în domeniul educației și directiei de asistența socială pentru a înțelege exact ce tipuri de suport sunt necesare și in ce masura putem acoperi.

Proiectul a urmărit să ofere suport psihologic și consiliere pentru a ajuta refugiații să facă față traumei și stresului cauzate de relocare. Serviciile psihosociale includ consiliere individuală și de grup, activități de suport emoțional și terapie pentru copii și adulți.

Totodată am monitorizat continuu progresul copiilor și am ajustat programele în funcție de nevoile lor în schimbare. Feedback-ul constant de la părinți și specialiști implicați ne-a ajutat să îmbunătățim serviciile oferite.

Cum au beneficiat femeile ucrainene de formarea profesională în domeniul frumuseții și sănătății? Care au fost rezultatele acestei inițiative?

Pentru a sprijini auto-suficiența și integrarea economică, proiectul a inclus cursuri de formare profesională și calificare pentru femeile ucrainene, în special în domeniile frumuseții și sănătății. Femeile ucrainene au avut oportunitatea de a participa la cursuri de formare profesională în domeniul frumuseții și sănătății, unde au învățat tehnici și practici esențiale pentru a oferi servicii de înaltă calitate. Aceste cursuri au acoperit diverse aspecte, inclusiv frizer clasic, colorist pentru sprincene, manichiură, pedichiură și masaj therapeutic și pentru copii. Total 8 femei uu primit calificarea de calitate. Pentru fiecare persoana a fost adaptat un graphic individual de studii. Aceste cursuri le-au oferit abilitățile necesare pentru a găsi locuri de muncă și a contribui la venitul familiei.

Ce servicii au fost cele mai solicitate și apreciate de beneficiarii proiectului?

Serviciile oferite în cadrul proiectului nostru au avut un impact semnificativ asupra vieților beneficiarilor, fiind solicitate și apreciate pentru contribuția lor la stabilitatea și integrarea socială a familiilor ucrainene în Republica Moldova. Diversitatea și calitatea serviciilor au fost esențiale pentru a răspunde nevoilor variate ale beneficiarilor și pentru a asigura un sprijin cuprinzător și eficient.

Serviciile de ajutor umanitar, inclusiv distribuirea de pachete de igienă personală și alimente, au fost printre cele mai solicitate și apreciate de beneficiari. Acestea au oferit un sprijin imediat și esențial, asigurând nevoile de bază ale familiilor ucrainene. Serviciile sociale, inclusiv ajutorul în găsirea locuințelor, asistența în accesarea serviciilor medicale și sprijinul pentru obținerea beneficiilor sociale, au fost printre cele mai solicitate. Acestea au oferit un sprijin concret și imediat, îmbunătățind calitatea vieții beneficiarilor.

Copiii cu dizabilități și nevoi speciale au beneficiat în mod deosebit de serviciile logopedice și psihopedagogice. Acestea au fost esențiale pentru dezvoltarea lor cognitivă și comunicativă, facilitând integrarea lor în comunitatea locală și în sistemul educațional. Programele afterschool și activitățile educaționale au fost foarte populare printre copii și părinți. Acestea au oferit oportunități de învățare suplimentară, socializare și dezvoltare personală pentru copiii ucraineni, contribuind la o tranziție mai ușoară în noul mediu educațional.

Care sunt planurile de continuare sau extindere a acestor servicii după încheierea proiectului actual?

Ne propunem să asigurăm continuitatea serviciilor esențiale, cum ar fi consilierea psihologică, serviciile logopedice, și programele afterschool, prin colaborări continue cu partenerii noștri actuali și identificarea de noi surse de finanțare. Vom continua să dezvoltăm rețeaua de parteneriate cu organizații internaționale și locale, guvern și sectorul privat pentru a obține resurse suplimentare și pentru a extinde capacitatea noastră de a oferi servicii. Aceasta include colaborarea cu noi ONG-uri și actorii comunitari, vom menține relațiile cu finanțatorii internaționali și vom căuta noi granturi și sponsorizări pentru a susține aceste servicii pe termen lung.

Planurile noastre pentru continuarea și extinderea serviciilor sunt ambițioase, dar realiste, bazându-se pe experiența acumulată și pe sprijinul partenerilor noștri. Vom continua să lucrăm pentru a asigura că refugiații din Republica Moldova primesc suportul necesar pentru a se integra și a trăi o viață demnă și productivă. Ne dorim să fim un exemplu de bună practică și să contribuim la crearea unui mediu social echitabil și incluziv.

Cum suportul din partea Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova a contribuit la succesul acestui proiect?

Finanțarea Ambasadei Republicii Cehe a permis implementarea eficientă și rapidă a activităților proiectului, asigurând că beneficiarii primeau suportul necesar fără întârzieri. Aceasta a inclus furnizarea promptă de ajutoare umanitare, servicii de consiliere și suport educațional, asigurând astfel continuitatea și stabilitatea pentru familiile refugiate. Sprijinul financiar a permis achiziționarea de resurse necesare pentru desfășurarea activităților noastre. Aceste resurse au inclus materiale educaționale, echipamente pentru ateliere și resurse pentru activități de afterschool, precum și servicii medicale și de consiliere. Sprijinul Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova a fost vital pentru succesul proiectului nostru. Finanțarea și resursele oferite au permis desfășurarea eficientă a activităților și au contribuit la integrarea refugiaților ucraineni în comunitatea noastră. Mulțumită acestui suport, am reușit să oferim servicii esențiale și să construim o rețea solidă de sprijin pentru familiile afectate, contribuind astfel la crearea unei societăți mai incluzive și mai solidare.

 

Mereu am fost pasionată de scriere, prezentare și microfon. Actualmente sunt doctor în istorie, cercetător științific superior în cadrul Institutului de Istorie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
Sunt autoare a peste 35 de articole științifice și peste 50 de articole jurnalistice în care e abordată tematica persoanelor cu dizabilități.
Printre publicațiile de bază mă reprezintă revista „10 istorii de succes – Femei puternice cu abilități diferite” (Chișinău 2018), publicată de către Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), precum și lucrarea „Comunicarea cu şi despre persoanele cu dizabilităţi intelectuale. Ghid pentru Jurnalişti” (Chișinău 2012), realizată în coautorat cu Ludmila Malcoci în cadrul Programului Comunitate Incluzivă-Moldova, implementat de Asociația Keystone Human Services International Moldova.
Din 2006 până în prezent, continuu să fiu crainic și redactor-prezentator al revistei sonorizate „ACASĂ”, imprimată în Studioul de Înregistrări Sonore al Centrului de Informare şi Reabilitare al Asociației Nevăzătorilor din Moldova.
Anul pandemic 2020 m-a dus cu gândul din nou la creativitate și anume, ce ar fi dacă aș crea și eu un podcast unde alături de semenii mei, unde vom arăta că prejudecățile societății pot fi depășite!!!!
Cu drag de voi, Mariana Țîbulac-Ciobanu.

Alți autori de podcasturi:

Font Resize