Ep 21. s.3 „What It’s Like to Be a Parent with Disabilities?” an episode created by Ana Finiuc

Dear friends,

in the last two episodes, our participants have decided to conduct them in English to provide a broader perspective to the global podcast-loving audience and to help them understand the topics discussed in our episodes. Therefore, we continue to broadcast the final works of the podcasting course, featuring an episode created by Ana Finiuc. She is one of the ten young individuals who participated in the fall of this year in the training workshop „Inclusive Voices: Empowering Content Creators with Disabilities through Podcasting.” This workshop focused on creating and broadcasting a podcast in the online environment and was implemented as part of the „Innovative Accessibility Challenges” project by the „Global Innovation Center for Disabilities” and the „Global Network of Youth with Disabilities.”

In this episode, Ana delves into the often overlooked and deeply personal realm of parenthood, exploring the unique experiences of those who navigate the journey of raising children while living with disabilities.

Being a parent is a remarkable journey on its own, but what happens when this journey is shaped by the additional challenges and triumphs that come with disabilities? Ana, one of the brilliant minds from our recent podcasting workshop, takes us on a compelling exploration of ‘What It’s Like to Be a Parent with Disabilities.’ She shares heartfelt stories, sheds light on the joys, and discusses the hurdles faced by parents who defy stereotypes and redefine the narrative of parenthood.

So, whether you’re a parent yourself, curious about the diverse stories of others, or simply eager to broaden your perspective, this episode is a must-listen. Without further ado, let’s dive into the inspiring and eye-opening world painted by Ana Finiuc in today’s episode.

Enjoy!”

Română:

Dragi prieteni, ultimele doua episode participantii noștrii au decis să le facă in limba engleză, pentru a da o perspectivă mai largă publicului iubitor de podcast din lumea intreagă, pentru a ințelege despre ce se vorbeste in episoadele noastre. Așadar, continuam să difuzăm lucrările finale ale cursului de podcast, cu un episode realizat de Ana Finiuc, care este una din cei 10 tineri care au participat in toamna acestui an în cadrul atelierului de instruire „Voci incluzive: împuternicirea creatorilor de conținut cu dizabilități prin podcasting” privind în crearea și difuzarea unui podcast în mediul online, implementat prin intermediul proiectului „Provocări Inovative de AccesAbilitate” desfășurat de „Centrul Global de Inovație pentru Dizabilități” și „Rețeaua Globală a Tinerilor cu Dizabilități.”

În acest episod, Ana se adâncește într-un domeniu adesea trecut cu vederea și profund personal al părintelui, explorând experiențele unice ale celor care parcurg călătoria de a crește copii în timp ce trăiesc cu dizabilități.

A fi părinte este o călătorie remarcabilă în sine, dar ce se întâmplă atunci când această călătorie este modelată de provocările și triumfurile suplimentare care vin odată cu dizabilitățile? Ana, una dintre mințile strălucite din recentul nostru atelier de podcasting, ne conduce printr-o explorare captivantă a întrebării ‘Cum este să fii părinte cu dizabilități.’ Ea împărtășește povești sincere, aduce în lumină bucuriile și discută despre obstacolele întâmpinate de părinții care sfidează stereotipurile și redefinește povestea părintelui.

Așadar, fie că ești părinte, curios în privința poveștilor variate ale altora sau pur și simplu dornic să-ți extinzi perspectiva, acest episod este o ascultare obligatorie. Fără alte cuvinte, să ne avântăm în lumea inspiratoare și plină de revelații pictată de Ana Finiuc în episodul de astăzi. Bucurați-vă!

Mereu am fost pasionată de scriere, prezentare și microfon. Actualmente sunt doctor în istorie, cercetător științific superior în cadrul Institutului de Istorie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
Sunt autoare a peste 35 de articole științifice și peste 50 de articole jurnalistice în care e abordată tematica persoanelor cu dizabilități.
Printre publicațiile de bază mă reprezintă revista „10 istorii de succes – Femei puternice cu abilități diferite” (Chișinău 2018), publicată de către Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), precum și lucrarea „Comunicarea cu şi despre persoanele cu dizabilităţi intelectuale. Ghid pentru Jurnalişti” (Chișinău 2012), realizată în coautorat cu Ludmila Malcoci în cadrul Programului Comunitate Incluzivă-Moldova, implementat de Asociația Keystone Human Services International Moldova.
Din 2006 până în prezent, continuu să fiu crainic și redactor-prezentator al revistei sonorizate „ACASĂ”, imprimată în Studioul de Înregistrări Sonore al Centrului de Informare şi Reabilitare al Asociației Nevăzătorilor din Moldova.
Anul pandemic 2020 m-a dus cu gândul din nou la creativitate și anume, ce ar fi dacă aș crea și eu un podcast unde alături de semenii mei, unde vom arăta că prejudecățile societății pot fi depășite!!!!
Cu drag de voi, Mariana Țîbulac-Ciobanu.

Alți autori de podcasturi:

Font Resize