Ep. 22. s. 3. ”Disability and Love” – an episode created by Emma Matreniuc, another award winner from the podcast creators’ workshop

Welcome to a special episode of our podcast, where we explore the intricacies of love, relationships, and the unique journeys of those who live them, embracing their diverse abilities. Today’s episode is crafted by Emma Matreniuc and her guest, Daniela Caraman, who delve into the topics of disability and love.

Energetic and creative, Emma Matreniuc is an English lecturer and teacher, as well as the founder of the „Vivere” youth organization in Edineț, Republic of Moldova, dedicated to individuals with disabilities. Inspired by the training received in the course titled „Inclusive Voices: Empowering Content Creators with Disabilities through Podcasting,” Emma has decided to create an episode in English. She believes that by doing so, the podcast has the chance to reach a larger and more diverse audience. Creating content in English opens up opportunities to explore various topics and attract listeners from different parts of the world.

So, in „Disability and Love,” Emma takes us on a profound exploration of the intersection between love and diverse abilities. Love, as a universal force, knows no limits, and Emma sheds light on how individuals with disabilities live, express, and cherish love in their lives. Through this episode, we embark on a journey that encourages us to appreciate the beauty of diversity and the richness that different perspectives bring into our lives.

And with that, dear friends, we’ll hear from each other next year in the 4th season of the „Depășim Prejudecăți” podcast. Until then, I bid you farewell and a HAPPY NEW YEAR 2024.

I promise that in 2024, we’ll strive together to create content that not only informs but also changes perceptions and opens a dialogue about the unique experiences of the disability community. Now, we need your support to continue this important mission.

🌈 How can you help?

Become Patrons of the Podcast: By providing monthly financial support, you’ll play an essential role in ensuring the continuity and quality of our podcast. As a patron, you’ll also have access to exclusive content and special benefits.

Share and Tell the Story: Share our post and talk to your friends, family, and colleagues about the „Depășim Prejudecăți” podcast. The more listeners, the stronger our voice in overcoming stereotypes.

Join the Discussion: Comment and share your thoughts with us. We’re building an open and welcoming community, and your feedback is incredibly valuable.

Together, we can change perceptions and contribute to building a more inclusive world. Let’s take this step together; visit us  https://www.patreon.com/user?u=51591176&fan_landing=true

Thank you sincerely for your support and for being with us on this important journey!

HAPPY NEW YEAR – 2024!

Română:

Bine ați venit la un episod special al podcastului nostru, unde explorăm meandrele iubirii, relațiilor și călătoriilor unice ale celor care le trăiesc abordând cu dragostea diversele lor abilități. Episodul de astăzi este elaborat de Emma Matreniuc și invitata sa Daniela Caraman care dezbat subiectul dizabilității și al dragostei.

Fire energică și creative, Emma Matreniuc este lector și profesor de limba engleză, precum și fondatoarea organizației tinerilor cu dizabilități „Vivere“ din or. Edineț, Republica Moldova. Emma a decis să realizeze ca tema pentru acasă în urma instruirilor obținute la cursul intitulat: proiectului „Voci incluzive: împuternicirea creatorilor de conținut cu dizabilități prin podcasting”, un episod in limba engleza, fiind de părere că un podcast în limba engleză, ai șansa de a atinge o audiență mai mare și mai diversificată de ascultători. Creând un podcast în această limbă, ai posibilitatea de a explora subiecte diverse și de a atrage audiența din diferite părți ale lumii.

Așadar, in „Disability and Love,” Emma ne poartă într-o explorare profundă a intersecției dintre iubire și abilități diverse. Iubirea, ca o forță universală, nu cunoaște limite, iar Emma aduce în lumină modul în care persoanele cu dizabilități trăiesc, exprimă și prețuiesc iubirea în viețile lor. Prin acest episod, ne îmbarcăm într-o călătorie care ne încurajează să apreciem frumusețea diversității și bogăția pe care perspectivele diferite le aduc în viețile noastre.

Iar cu mine, dragi prieteni, ne auzim la anul in cel de-al 4-lea sezon de podcast ”Depășim Prejudecăți” pina atunci vă spun Pe curând și UN AN NOU FERICIT 2024.

Promit ca și în 2024 mă voi strădui să cream împreună conținut care nu doar informează, ci și schimbă percepțiile și deschide dialogul despre experiențele unice ale comunității cu dizabilități. Acum, avem nevoie de sprijinul vostru pentru a continua această misiune importantă.

🌈 Cum puteți ajuta?

Deveniți patroni ai podcastului: Prin susținerea financiară lunară, veți juca un rol esențial în asigurarea continuității și calității podcastului nostru. Devenind patron, veți avea, de asemenea, acces la conținut exclusiv și beneficii speciale.

Distribuiți și spuneți povestea: Impartasiti postarea noastră și vorbiți prietenilor, familiei și colegilor despre podcastul „Depășim Prejudecăți.” Cu cât mai mulți ascultători, cu atât mai puternică va fi vocea noastră în depășirea stereotipurilor.

 

Participați în discuție: Comentați și împărtășiți-vă gândurile cu noi. Creăm o comunitate deschisă și primitoare, iar feedback-ul vostru este extrem de valoros.

Împreună, putem schimba percepțiile și contribui la construirea unei lumi mai incluzive. Haideți să facem acest pas împreună, accesează –  https://www.patreon.com/user?u=51591176&fan_landing=true

Mulțumim din suflet pentru susținerea voastră și pentru că sunteți alături de noi în această călătorie importantă!

La MULTI ANI – 2024!

 

Mereu am fost pasionată de scriere, prezentare și microfon. Actualmente sunt doctor în istorie, cercetător științific superior în cadrul Institutului de Istorie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
Sunt autoare a peste 35 de articole științifice și peste 50 de articole jurnalistice în care e abordată tematica persoanelor cu dizabilități.
Printre publicațiile de bază mă reprezintă revista „10 istorii de succes – Femei puternice cu abilități diferite” (Chișinău 2018), publicată de către Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), precum și lucrarea „Comunicarea cu şi despre persoanele cu dizabilităţi intelectuale. Ghid pentru Jurnalişti” (Chișinău 2012), realizată în coautorat cu Ludmila Malcoci în cadrul Programului Comunitate Incluzivă-Moldova, implementat de Asociația Keystone Human Services International Moldova.
Din 2006 până în prezent, continuu să fiu crainic și redactor-prezentator al revistei sonorizate „ACASĂ”, imprimată în Studioul de Înregistrări Sonore al Centrului de Informare şi Reabilitare al Asociației Nevăzătorilor din Moldova.
Anul pandemic 2020 m-a dus cu gândul din nou la creativitate și anume, ce ar fi dacă aș crea și eu un podcast unde alături de semenii mei, unde vom arăta că prejudecățile societății pot fi depășite!!!!
Cu drag de voi, Mariana Țîbulac-Ciobanu.

Alți autori de podcasturi:

Font Resize