Episodul 13 Vor sau nu companiile din RM să angajeze persoane cu dizabilități?!


Dacă în podcastul anterior am vorbit despre serviciul Angajare Asistată la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilități din RM, mai mult despre măsurile de sprijin și ajutor de care se pot bucura aceste persoane, precum și de beneficiile care le aduce serviciul dat la nivel de cadru legal, astăzi vom discuta despre percepțiile existente în societate la acest subiect.

Adesea auzim precum că companiile din RM nu vor să angajeze persoanele cu dizabilități. Din episodul care urmează vom afla Cît de adevărat sau nu, este acest lucru?!

Un angajator care este disponibil de a accepta o persoană cu dizabilități in rândul angajaților săi, acesta mai întâi iși pune problema creării unui loc de muncă adaptat pentru o persoană cu dizabilități. In acest caz angajatorul are nevoie de resurse financiare pentru acomodarea rezonabilă a spațiului de muncă precum și procurarea echipamentelor necesare pentru angajatul cu dizabilități. Intervine oare statul cu careva resurse financiare în acest sens?! Intrebare pe care am acordat-o și Elenei Donici, talent coordineiter, Orange Moldova.

Elena Donici, Orange Moldova, Companie care are in rindul angajaților săi și persoane cu dizabilități

Conform prevederilor Codului Muncii, persoana cu un grad de dizabilitate sever și accentuat lucrează  6 ore pe zi în loc de 8 ore. Dar, angajatorul este obligat să-i ofere salariu pentru 8 ore integral, deși a lucrat doar 6. În acest caz, asistența din partea statului ar consta în achitarea celor două ore nelucrate pe zi de persoanele cu dizabilități.

Amintim că, la 29 aprilie 2021 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului Nr. 49 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă. Regulamentul stabilește procedura de acordare a subvențiilor aferente cheltuielilor privind plata salariului pentru angajatori, ca urmare a angajării de către aceștia inclusiv a persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, care se calculează în dependență de gradul de dizabilitate, angajare în întreprinderi specializate etc.

Reprezentanta Ace Cabling, Nadejda David ne-a povestit mai multe detalii din experiența companiei date în ceea ce privește angajarea persoanelor cu dizabilități

Nadejda David, ACE Cabling…………………

În același sens, ținem să menționăm că, conform prevederilor de acum 4 ani, mai exact din 16 martie 2017 ale Codului Contravențional, articolul 561, angajatorii pot fi amendați pentru refuzul de a angaja persoane cu dizabilități sau pentru nerezervarea locurilor de muncă pentru aceste persoane. Amenzile respective se bazează pe prevederile Legii 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, art. 34, angajatorii care au mai mult de 20 de angajați, ar trebui să rezerveze și să acorde 5% din numărul locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități.

Totodată, Istoriile de succes și exemplele pozitive pe care le avem, ne demonstrează totuși că fraza precum că ”toți angajatorii din RM se eschivează de a angaja persoane cu dizabilități” este doar o prejudecată răspândită de cei care au avut nenorocul de a fi refuzați în cadrul interviurilor de angajare și au renunțat să mai încerce din frica de a nu fi respinși din nou!

Prin deschiderea angajatorilor de a primi persoanele cu dizabilități în instituțiile, companiile, organizațiile lor, în calitate de angajați, are de câștigat întreaga societate.

Statul câştigă prin creșterea ratei de ocupare și incluziunea socială mai bună a persoanelor cu dizabilități.  Câștigăm şi prin deschiderea către diversitate a celorlalţi cetăţeni care, lucrând alături de angajaţi cu dizabilităţi, vor depăși stereotipurile și  prejudecăţile şi vor deveni mai toleranţi în general.

Acest episod din podcast este realizat cu sprijinul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Mereu am fost pasionată de scriere, prezentare și microfon. Actualmente sunt doctor în istorie, cercetător științific superior în cadrul Institutului de Istorie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
Sunt autoare a peste 35 de articole științifice și peste 50 de articole jurnalistice în care e abordată tematica persoanelor cu dizabilități.
Printre publicațiile de bază mă reprezintă revista „10 istorii de succes – Femei puternice cu abilități diferite” (Chișinău 2018), publicată de către Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), precum și lucrarea „Comunicarea cu şi despre persoanele cu dizabilităţi intelectuale. Ghid pentru Jurnalişti” (Chișinău 2012), realizată în coautorat cu Ludmila Malcoci în cadrul Programului Comunitate Incluzivă-Moldova, implementat de Asociația Keystone Human Services International Moldova.
Din 2006 până în prezent, continuu să fiu crainic și redactor-prezentator al revistei sonorizate „ACASĂ”, imprimată în Studioul de Înregistrări Sonore al Centrului de Informare şi Reabilitare al Asociației Nevăzătorilor din Moldova.
Anul pandemic 2020 m-a dus cu gândul din nou la creativitate și anume, ce ar fi dacă aș crea și eu un podcast unde alături de semenii mei, unde vom arăta că prejudecățile societății pot fi depășite!!!!
Cu drag de voi, Mariana Țîbulac-Ciobanu.

Alți autori de podcasturi:

Font Resize