Episodul 15. Cum se descurcă un polițist cînd în munca sa întîlnește o pesoană care nu aude sau nu vorbește?

În episodul anterior vorbeam despre curajul, demnitatea și responsabilitatea de a fi polițist în RM, majoritatea ofițerilor de poliție sunt oameni cu idealuri morale și s-au înrolat în poliție pentru că vor să contribuie la îmbunătățirea vieții comunității, pentru a o face mai sigură şi pentru a ajuta oamenii.

Din curiozitatea „Cum se descurcă un polițist cînd în munca sa întîlnește o pesoană care nu aude sau nu vorbește?” am și creat episodul de astăzi.

Știm că în cazul unor accidente, persoana cu dizabilități de auz suportă un stres emoțional suplimentar din considerentul că nu poate comunica de la egal la egal, cu celelalte părți implicate.

Conform datelor oferite de Asociația Surzilor în Republica Moldova sunt circa 5000 de persoane cu deficienţe de auz, oameni care trăiesc într-un univers prea puţin cunoscut de noi, cei care auzim. Aceştia spun că se lovesc zilnic de discriminare. Foarte puțini dintre ei au un loc de muncă, pentru că angajatorii nu au încredere în capacităţile lor, iar când merg să își revendice drepturile la instituţiile de poliție sau justiție, statul nu le pune la dispoziţie un translator.

Prima noastră interlocutoare este dna Liliana Darii,  interpret autorizat în limbaj mimico-gestual, în cadrul Asociației Surzilor din Moldova, pe care am rugato să ne povestească în numele persoanelor cu dizabilități de auz, detalii, despre cum reușesc acești oamenii să comunice cu poliția, în caz de necesitate?

Liliana Darii….

Cu toții credem că atunci când se aplică legea, sunt utilizate cele mai relevante politici, este pe larg aplicată moralitatea și nedescriminarea. Dar trebuie să știm că niciunul dintre aceste aspecte nu funcționează bine atunci când este vorba de contexte juridice în care sunt prezente persoane surde. Prin urmare, articolele prevăzute in Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, conform căreia justiția asigură protecția egală a drepturilor tuturor acestor persoane, este pusă sub semnul întrebării atunci când se presupune că persoanele surde au acces la sistemul juridic în același mod ca și ceilalți și obțin aceleași rezultate ca și concetățenii lor care nu au probleme de auz.

Statul pune problema comunicării cu persoanele cu dizabilități în grija ASRM, insă o asociație neguvernamentală nu poate înlocui structurile statului în exercitarea misiunilor sale.

Despre cît de importanță este reforma poliției în sensul de a îmbunătăți  incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități vorbim cu

Ion Corcimari, Ofițer principal al Serviciului Mobilitate Academică al Direcției Cooperare Internațională a Academiei de Poliție ”Ștefan cel Mare” al MAI:

Așadar, colaborarea între Poliție și interpreți în LMG este anevoioasă, nu există o reglementare clară. Deseori, există situații când interpreții nu sunt remunerați pentru serviciile lor

(1), fac traducerea gratuit, din compasiune pentru persoana cu dizabilități de auz

(2), polițistul sau persoana cu dizabilități achită din buzunarul său serviciile traducătorului

(3). Uneori, pentru serviciul de translare polițistul vine la oficiul Asociației Surzilor RM, fiind întrerupte alte activități din cadrul organizației și oferindu-i-se spațiu pentru traducerile procedurale.

Așadar, într-o țară ca RM, Serviciul 112, cu regret, NU are un interpret în Limbajul Mimico-Gestual pentru a prelua apeluri de la persoanele cu dizabilități de auz.

Profesia de interpret în LMG nu este atractivă din punct de vedere financiar. Polițiștii, probabil, nu vor să învețe LMG, deoarece: această problemă nici n-a fost pusă pe agenda poliției, sau le-ar crea o încărcătură suplimentară la locul de muncă, fără a fi remunerați corespunzător.

Totodată, este de menționat faptul că, numărul solicitanților de servicii sociale, inclusiv din rândul persoanelor cu dizabilități, depășește numărul de servicii pe care le oferă APL. Aceste date, denotă o necesitate stringentă a dezvoltării serviciilor la nivelul comunitar, inclusiv planificarea și alocarea de mijloace financiare necesare pentru dezvoltarea anumitor servicii sociale, problemă discutată cu

Dna Mariana Pavlenco, doctor în drept, conferențiar universitar.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 723/2017, a fost aprobat Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022 și Planul de acțiuni privind implementarea acestuia. Programul prevede o abordare intersectorială în incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale acestora în egală măsură cu ceilalți cetățeni în toate domeniile vieții sociale, inclusiv și accesul lor la instituțiile polițienești.

Menționăm că Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022 prevede în planul său de acțiuni – Elaborarea, aprobarea și implementarea programelor de pregătire și acreditare a interpreților mimico-gestuali. Iar Ministerul Educației, Culturii și Cercetării informează în acest sens, precum că, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Facultatea psihologie și psihopedagogie specială, la ciclul II, masterat, o dată la 3 ani organizează cursul ”Limbajul mimico-gestualunde a fost identificat un grup de 20 persoane (cadre didactice, cadre didactice de sprijin, specialiști din cadrul serviciilor raionale/municipale de asistență psihopedagogică) disponibile de a studia, începând cu 01 septembrie 2021, la masterat, comunicarea cu persoanele cu deficiențe de auz și de vorbire.

Sperăm că situația se va schimba și specialitatea dată va prezenta interes, mai ales acum în pandemie, cînd nici comunicatele oficiale nu sunt traduse în LMG, iar acest detaliu este important, mai ales în contextul situației epidemiologice în care ne aflăm cu toții.

La finalul acestui episod vreau să spun că în societate, cu regret, există încă multe stereotipuri și prejudecăți, atât față de persoanele cu dizabilități, cât și fată de polițiști.

Dar Nu uitați, … Prejudecățile pot fi depășite!!!

Acest episod din podcast a fost realizat în cadrul proiectului  „Contribuție la monitorizarea implementării a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta din perspectiva persoanelor cu dizabilități”, implementat de Alianța INFONET, cu ajutorul Asociației Promo-LEX și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Opiniile exprimate în cadrul acestui episod nu reflectă neapărat poziția donatorilor.

 

Mereu am fost pasionată de scriere, prezentare și microfon. Actualmente sunt doctor în istorie, cercetător științific superior în cadrul Institutului de Istorie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
Sunt autoare a peste 35 de articole științifice și peste 50 de articole jurnalistice în care e abordată tematica persoanelor cu dizabilități.
Printre publicațiile de bază mă reprezintă revista „10 istorii de succes – Femei puternice cu abilități diferite” (Chișinău 2018), publicată de către Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), precum și lucrarea „Comunicarea cu şi despre persoanele cu dizabilităţi intelectuale. Ghid pentru Jurnalişti” (Chișinău 2012), realizată în coautorat cu Ludmila Malcoci în cadrul Programului Comunitate Incluzivă-Moldova, implementat de Asociația Keystone Human Services International Moldova.
Din 2006 până în prezent, continuu să fiu crainic și redactor-prezentator al revistei sonorizate „ACASĂ”, imprimată în Studioul de Înregistrări Sonore al Centrului de Informare şi Reabilitare al Asociației Nevăzătorilor din Moldova.
Anul pandemic 2020 m-a dus cu gândul din nou la creativitate și anume, ce ar fi dacă aș crea și eu un podcast unde alături de semenii mei, unde vom arăta că prejudecățile societății pot fi depășite!!!!
Cu drag de voi, Mariana Țîbulac-Ciobanu.

Alți autori de podcasturi:

Font Resize